top of page
2020-LOGO RIK-STILL -BIJGESNEDEN-met RIK

Naar PAG. RIK.M

2019- Jacques Brel 

Museum Brussel

190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (24
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (26
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (23
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (19
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (11
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (17
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (5)
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (18
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (6)
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (3)
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (2)
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (1)

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (28
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (16
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (15
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (12
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (9)
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (10
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (13
600x337_jacques_brel.jpg

Eerste stappen als chansonnier

Ondertussen schreef Brel liedjes en gedichten. In 1952 begon hij onder de hoede van Angèle Guller voorzichtig aan een carrière als chansonnier. Hij trad op in haar radioprogramma, gaf optredens en maakte in 1953 een 78-toerenplaat met de, vergeleken met zijn latere repertoire, brave liedjes La Foire en Il y a. Een jaar later werd het duidelijk dat Brel geen fabrieksdirecteur zou worden maar chansonnier: hij vertrok naar Parijs, waar hij met wisselend succes zijn werk aan de man bracht. Hij liet zijn visitekaartje achter bij de Franstalige radio in de vaste veronderstelling dat die zijn liedjes zou promoten. Maar de chansons van Brel spraken er niemand aan.

Jeugdjaren

Brel groeide op in een burgerlijk milieu. Aanvankelijk wees alles erop dat hij zijn vader later zou opvolgen als fabrieksdirecteur. Na het verlaten van de middelbare school werkte hij vier jaar lang bij de kartonfabriek Vanneste & Brel, waarin zijn vader medevennoot was. Bij de humanistisch-katholieke jeugdbeweging Franche Cordée legde hij zich ondertussen toe op zang en toneelspel. Hij ontmoette er ook Thérèse Michielsen ('Miche'), met wie hij op 1 juni 1950 trouwde. Het paar kreeg drie dochters: Chantal (1951-1999), France (1953) en Isabelle (1958).

Doorbraak

In 1956 beleefde Brel zijn doorbraak met het succesvolle plaatje Quand on n'a que l'amour. Brel was vanaf dat moment erkend artiest. Dat de kwaliteit van zijn gezinsleven er intussen niet op vooruitging, bleek toen Miche in 1958 besloot om met de kinderen weer in Brussel te gaan wonen. Miche en Jacques leidden van dan af gescheiden levens, maar de relatie werd nooit definitief verbroken. Jacques bleef kostwinner en speelde incidenteel de rol van huisvader. Dat hij er vele minnaressen op na hield, was een publiek geheim.

Vanaf de late jaren vijftig werd het werk van Brel grimmiger. Tijdgenoten meldden dat het vooral Jojo was die Jacques inspireerde om zijn katholiek-humanistische levensvisie te verruilen voor een wereldbeeld waarin de mens in de eerste plaats een strijder is. Gekoppeld aan de muzikale vakkunst van Jouannest en Rauber leverde dit een vernieuwde Jacques Brel op: in Les Flamandes uit 1959 trekt hij van leer tegen de hypocriete burgerlijke moraal die hij uit zijn jeugd kende; in Ne me quitte pas (1959) lijkt de liefde meer pijn dan goed te doen en La mort (1960) is het eerste uit een reeks chansons van Brel over de dood. Het zijn drie thema's die vanaf dat moment voortdurend opduiken in Brels teksten. Hij verwierf een serieuzer, literair imago, en joeg luisteraars tegen zich in het harnas die Quand on n'a que l'amour misschien wel konden waarderen.

190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (8)
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (7)
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (27
190501- Jacques Brel- Magda- Brussel (25
bottom of page