top of page
2020-LOGO RIK-STILL.jpg

PAGINA RIK M.

2020- Corona jaar- Kot jaar- 150 cm jaar Masker jaar- PARK JAAR 

MIDDELHEIM BEELDENPARK ANTWERPEN

GEORGES GRARD

NIOBE

1947-1948

Het beeld in de Middelheimcollectie is typerend voor Grard. Hij beperkte zich haast uitsluitend tot het vrouwelijk naakt, in ronde, vloeiende en solide vormen. Zijn stijl is duidelijk schatplichtig aan Maillol en Renoir. Deze zittende figuur vertoont een duidelijke verwantschap met zijn andere beelden. Hij werkte er meer dan twee jaar aan. Er werden vijf exemplaren van dit beeld gemaakt. De overige exemplaren bevinden zich te Johannesburg, Koksijde, de Katholieke Universiteit van Leuven, het Museum van Sart-Tilman te Luik en in een privé-collectie.

NIOBE is een sterfelijke figuur uit de Griekse mythologie. Ze was de dochter van Tantalos en getrouwd met koning Amphion, een zoon van de god Zeus. Ze schonk hem veertien kinderen, zeven zonen en zeven dochters.

Niobe beval de inwoners van Thebe haar te aanbidden in plaats van de godin Leto, die maar twee kinderen had. Met haar hybris tartte Niobe de goden. Hierop doodden de kinderen van Leto, Apollo en Artemis, Niobes kinderen. Na de aanblik van zijn dode zonen pleegde Amphion zelfmoord. Niobe zelf vluchtte naar de berg Sipylos in Klein-Azië, waar ze in een steen veranderde. Haar tranen vormden de Acheloüs, de grootste rivier van Griekenland.

De goden veranderden de inwoners van Thebe in stenen zodat niemand de kinderen van Niobe kon begraven, tot de negende dag na hun dood toen de goden hen zelf begroeven.

Op de berg staat nog steeds een beeld van een vrouwengezicht. De plaatselijke bevolking beweert dat dit het gezicht van Niobe is, al is het waarschijnlijker dat het beeld Cybele voorstelt. Aangezien het water uit de poreuze kalksteen sijpelt lijkt het alsof het beeld huilt.

20200426_170722.jpg
20200426_170608.jpg
20200426_170628.jpg
20200426_165516.jpg
20200426_170752.jpg
20200426_170901.jpg
GEORGES GRARD FOTO.jpg

George Grard (Doornik26 november 1901 – Sint-Idesbald26 september 1984) was een Belgisch beeldhouwer.

Grard volgde een opleiding aan de Académie des Beaux-Arts te Doornik in tekenen, beeldhouwen en schilderkunst. Hij wordt algemeen erkend als één der grootste figuratieve Belgische beeldhouwers.

bottom of page