top of page
OK-Cultuursmakers_LogoAfdelingen_RGB_Filmgroep Antwerpen_kleur.png

Naar vtbKultuur-Afdeling Filmgroep

HOME

notitieboekje

HISTORIEK

In het jaar 1979 telde de FILMGROEP  141 LEDEN!

Cultuursmakers Filmgroep Antwerpen

Historiek van Cultuursmakers Filmgroep Antwerpen.

In 1948 was er reeds een VTB-Fotoclub gevestigd in de Bondsgebouwen op de Sint -Jacobsmarkt , waarvan enkele leden zich ook bezig hielden met smalfilm. Regelmatig werden er ook lessen gegeven voor de cineasten. Eén ervan was " Met de camera op reis." gegeven door een zekere Willy Verlinden.
Hij zou later meer dan 30 jaar de Voorzitter zijn van onze filmclub.

In 1956 organiseert VTB-VAB , op voorstel van de Heer Jozef Van Overstraeten, algemeen voorzitter van VTB , een eerste nationale wedstrijd voor toeristische amateurfilms. Dit initiatief kende een onverwacht succes en kreeg ook veel aandacht in de pers.

Jaarlijks groeide de belangstelling voor dit evenement , ook omdat er prachtige prijzen aan verbonden werden. 

Willy Verlinden wilde echter niet op dezelfde basis verder gaan. Hij dacht dat een onafhankelijke filmclub de eventuele leden ervan dichter bij elkaar zou brengen ,meer motiveren en daadwerkelijk steunen . Dankzij de vriendelijke relaties die hij had met allerlei jonge amateurcineasten, werd een filmavond georganiseerd in de grote VTB-feestzaal.De nodige reclame in het bondsblad en mondeling contact met smalfilmers zorgde voor een goed gevulde zaal.

Op de vraag wie in het publiek eventueel lid wou worden van een nieuwe op te richten filmclub, meldden zich 15 geïnteresseerden. Een goede start,die de daarop volgende jaren een zeer succesrijk vervolg zou kennen. 

Van de 15 leden die zich op 10 november 1959 als lid van VTB-VAB Filmgroep Antwerpen  inschreven, groeide het aantal leden in de loop der jaren tot meer dan 150, en werd onze Filmgroep de sterkste in Vlaanderen.

In 1962 sloot de club zich aan bij PROVAC en de nationale vereniging  FACINEB, later gesplitst in twee federaties. Sindsdien zijn al onze leden lid van N.A.B., de Nederlandstalige Amateurcineasten van België , dat vandaag BREEDBEELD heet.

Onder het meer dan 30 jaar durende voorzitterschap van Willy Verlinden, bijgestaan door zijn echtgenote Miette als secretaris en een hardwerkend bestuur,groeide VTB-VAB Filmgroep Antwerpen uit tot de grootste - en meest succesvolle filmclub van Vlaanderen. 
Zowel op nationale als internationale wedstrijden behaalden de leden tal van prijzen.

Enkele leden werden gevraagd voor filmvoordrachten , georganiseerd door de Vlaamse Explorators in de grote culturele centra van Vlaanderen en in de Koningin Elisabethzaal.

Van andere leden werden hun films dan weer gevraagd voor uitzending op de vroegere BRT, RTBF en tot zelfs in Nederland voor AVRO-TV.
Dit succes gaat heden en dage nog verder, want onlangs werd èèn van onze leden gevraagd om met zijn films over Frankrijk mee te werken aan een reisprogramma op Eclips-TV.

Terwijl de filmclub vele jaren vergaderd heeft in het Bondsgebouw van VTB-VAB op de Sint Jacobsmarkt , bevindt ons lokaal zich nu al een twintigtal jaren in Wilrijk in het centrum Oosterveld, gelegen in de Groenenborgerlaan.

De club kon al die jaren blijven rekenen op steun van vtbKultuur en in het bijzonder van de Provinciale Stuurgroep Antwerpen , waarvoor onze dank aan het bestuur en hun voorzitter Karl Coopmans , en hun educatief medewerker Pascale Van Lierde. 

Cultuursmakers Filmgroep Antwerpen , want zo luidt tegenwoordig ook de naam van onze filmclub, is ook vandaag nog een begrip in de Vlaamse Amateurfilmwereld. Regelmatig wordt de club uitgenodigd om een gastprojectie te verzorgen in andere clubs, niet alleen in de provincie Antwerpen , maar ook daarbuiten.

De laatste jaren is ons ledental teruggelopen. De redenen hiervoor zijn velerlei: het afhaken van de leden door ouderdom of ziekte,minder interesse voor het verenigingsleven in het algemeen en minder interesse van de jeugd voor onze hobby zoals wij die beleven. Hoewel iedereen een smartphone bezit en er nog nooit zoveel gefilmd is als nu, is de jeugd vooral bezig met het registreren van gebeurtenissen om die dan zo vlug mogelijk  op " social media" of YouTube" te plaatsen. De kwaliteit is voor hen minder van belang, wat in onze hobby juist wel het geval is.

We proberen de jeugd aan te trekken, maar dat is niet gemakkelijk . Dit geldt heden ten dage voor vele verenigingen.

Toch hopen we te kunnen blijven bestaan als filmclub door nieuwe leden aan te trekken en films te blijven maken die niet alleen de filmamateur maar ook het grote publiek aanspreken.

Jaarlijks slagen we er toch in om in een goed gevuld CC De Kern een 20-tal films op ons Filmfestival te vertonen die de aanwezigen weten te waarderen, zowel wat de onderwerpen als de kwaliteit en afwerking betreffen.
Dit alleen is al een goede reden om te blijven werken en te blijven genieten van onze hobby bij Cultuursmakers Filmgroep Antwerpen.


Jean-Paul Grauwels. 
Voorzitter vtbKultuur  Filmgroep Antwerpen.

1979-VTB FILMGROEP-Inleiding.jpg

1979: Uit de brochure ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de vereniging

1979-VTB FILMGROEP 20 jaar-Voorpagina.jp
1979-VTB FILMGROEP 20 jaar.jpg
1979-20 jaar Clubleven.jpg
bottom of page