top of page

HOME

Cultuursmakers Filmgroep  Antwerpen
PRIVACY BELEID & COOKIES.

GDPR  (General Data Protection Regulation) 25 mei 2018:

Cultuursmakers Filmgroep Antwerpen verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig met deze privacyverklaring. De filmgroep treedt hierbij op als de verwerkingsverantwoordelijke. Ons vergaderlokaal is gelegen Groenenborgerlaan 216, 2610 Wilrijk, Antwerpen. We zijn een afdeling van Cultuursmakers, Grote Hondstraat 44 B b1/1 , 2018 Antwerpen. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kan je terecht bij Jean-Paul Grauwels. Email: jp.grauwels@telenet.be.

Welke persoongegevens verzamelt Cultuursmakers Videogroep Antwerpen, waarom en op welke grond?

VtbKultuur Videogroep Antwerpen verzamelt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor hetgene waarop de gebruiker intekent. Welke gegevens dat zijn, is afhankelijk van de aard en het doel van dat contact. We gebruiken de verzamelde gegevens uiteraard alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Wij verzamelen gegevens voor volgende doeleinden: Voor onze nieuwsbrief vragen we enkel je e-mailadres, dat volstaat om je verder op de hoogte te houden over ons aanbod, onze eigen activiteiten en die waarin we partner zijn. Dat doen we op basis van jouw toestemming. Je kan dus in- en uitschrijven wanneer je wil.


Voor deelname aan activiteiten vragen we naast je e-mailadres ook je naam om je inschrijving te kunnen verwerken. Wanneer dit nuttig is voor de aard van de activiteit (bijvoorbeeld een verplaatsing met een planning) kunnen we ook om een gsm-nummer vragen. De betalingsgegevens nemen we op in onze boekhouding. Deze gegevens verzamelen we om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. We houden je via e-mail ook op de hoogte van de activiteit en een volgende editie.


Voor ontleningen ( bijvoorbeeld de beamer,…) vragen we de gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen, zoals je naam, adres, betalingsgegevens en eventueel de naam van je groep voor de legitimatiekaart.

Van lesgevers verwerken we hun naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer. De contactgegevens stellen we ook ter beschikking via onze website. Zo kunnen we lesgevers met groepen in contact brengen voor begeleidingen. We doen dit op basis van de toestemming van de lesgevers.

Hoe lang houdt Cultuursmakers Videogroep Antwerpen jouw gegevens bij?

Alle gegevens van deelnemers aan activiteiten houden we bij tot het einde van het volgende kalenderjaar. Als je deelneemt aan een activiteit in mei 2021, worden je gegevens dus gewist eind december 2022. Wanneer je een bepaalde dienst opzegt of als groep je lidmaatschap opzegt, worden je gegevens meteen gewist. Documenten in de boekhouding bewaren we zolang dit wettelijk vereist wordt. Voor de meeste documenten is dit tien jaar, in te gaan na afsluiting van het boekingsjaar.

Geeft Cultuursmakers Filmgroep Antwerpen jouw gegevens door aan derden?

Cultuursmakers Filmgroep Antwerpen zal jouw persoonsgegevens nooit zomaar doorgeven aan sponsors of partners. Moesten we dat om een of andere reden wel willen doen, zullen we daar jouw uitdrukkelijke toestemming voor vragen. Cultuursmakers Videogroep Antwerpen werkt wel samen met derden (WIX) om de verwerking van gegevens mogelijk te maken, zoals webhosting, nieuwsbrieven, online deelnameformulieren en IT-infrastructuur. Voor de boekhouding werken we met een lid van onze groep.. Met deze persoon hebben wij een verwerkersovereenkomst die de veiligheid van jullie persoonsgegevens waarborgt. Zelf verwerken we onze persoonsgegevens in statistieken om eventueel de Vlaamse overheid te informeren over onze werking. We doen dit steeds op basis van anonieme cijfers. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de Europese Unie.

Wat is het COOKIE BELEID van Cultuursmakers Videogroep Antwerpen?

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze website teruggestuurd worden. Zo hoef je bijvoorbeeld je e-mailadres niet telkens opnieuw in te typen. Cultuursmakers Videogroep Antwerpen gebruikt zelf enkel cookies om via WIX Analytics het gebruik van onze website te analyseren, nooit gebruiken we daarvoor persoonlijke informatie. Meer info over cookies en het verwijderen van cookie-bestanden op je eigen computer vind je op aboutcookies.org.

Wat doet Cultuursmakers Videogroep Antwerpen om jouw gegevens te beschermen?

Cultuursmakersr Videogroep Antwerpen slaat jouw persoonsgegevens op in onze boekhouding. Deze is beveiligd en enkel toegankelijk voor Cultuursmakers Videogroep Antwerpen. We maken regelmatig ook back-ups van deze gegevens op een externe harde schijf, zodat we jouw gegevens terug kunnen aanvullen bij een defect of een storing. Van de boekhouding hebben we naast digitale documenten ook prints op papier.

Wat zijn jouw rechten over je gegevens?

Als betrokkene heb je altijd het recht de persoonsgegevens die we van jou ontvingen in te kijken, ze te verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze te laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Stuur daarvoor een mailtje naar jp.grauwels@telenet.be.
 
Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).

Wijziging privacyverklaring: Cultuursmakers Videogroep Antwerpen heeft het recht om zijn privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen verschijnen op onze website.

bottom of page