top of page

NIEUWSBRIEF 22 van 19 november 2018

 • Overzicht vergaderingen November /December /Januari 2019-2020

 •  
 • – 19 November voorvisie.

 • - 3 December Technische avond"Geluid bij de film" door Nick Peeters.

 • - 17 December voorvisie. -

 • - 7 Januari Nieuwjaarsreceptie

 • - 21 Januari Gastspreker : Technische avond over 3D animatie.

 • Lidgelden !!! Nu het einde van het jaar weer met rasse schreden naderbij komt, wordt het ook weer hoogtijd om onze lidgelden te betalen .

 • Aangezien er heel veel mogelijkheden zijn, alles nog eens op een rijtje.

 • a) Clublidgeld: jaarlijkse bijdrage 30 Euro , te voldoen op rekening :

 • BE66 9730 2291 2343 met vermelding lidmaatschap VTB filmclub.

 • b) Voor BREEDBEELD en PROVAC, de club neemt de kosten voor het lidmaatschap van respectievelijk 100 Euro en 60 Euro voor haar rekening.

 • c ) NAB 2.0 : 20 Euro, persoonlijk lidmaatschap door jezelf in orde te brengen via hun web-site , waarna je van hen de nodige informatie zal krijgen op welk rekening nummer er gestort dient te worden.

 • d) VAC : 25 Euro , zelf de inschrijving en de betaling doen via de gegevens op hun web-site BE 20 7310 1417 0156 met lidnummer vermelding.

 • e) SABAM : 54 euro. Bij het inleveren van een cue sheet via BREEDBEELD of NAB 2.0 , zal je via hen de nodige informatie bekomen op welke rekening er dient gestort te worden.

 • f) Wanneer je een legitimatiekaart van BREEDBEELD wil, kan je deze verkrijgen door 10 Euro te storten op rekening BE 81 4144 1999 9124 van BREEDBEELD , met vermelding van je lidnummer bij BREEDBEELD. Hopelijk is alles een beetje duidelijk.

 • Het bestuur zou het ook erg op prijs stellen van diegenen die lidgeld betaald hebben bij VAC om hen dat te laten weten. Dank bij voorbaat.

 •          Familieberichten.

 • Het is misschien een beetje een vreemde titel in onze nieuwsbrief, maar ik beschouw onze club toch wel als een familie, waarin we lief en leed met elkaar delen. Op 6 November laatstleden kreeg ik een berichtje van Simonne, dat onze leden Leo en MarieJosé Bailleul - De Baer haar hadden laten weten dat hun zoon Thierry Bailleul op 22 September in het huwelijksbootje gestapt is met Cindy Bats. In naam van alle leden van onze club , proficiat aan de ouders en wensen wij het jonge paar veel geluk toe.

 • Maar... en dit is echt een vechtwoord, want na zo'n woord is er blijkbaar altijd iets negatiefs , hebben we ook vernomen dat Thierry ongeneeslijk ziek is . Dat is dan ook de reden waarom Leo en Marie - José vaak afwezig waren op onze clubavonden. Vanuit het diepst van ons hart wensen wij , iedereen heel veel sterkte toe en hopelijk mogen jullie nog vele mooie intense momenten beleven . Wij leven met jullie mee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB START PAGINA.jpg
bottom of page