top of page

NIEUWSBRIEF
NR 24- maart 2019

Extra !!!!

Opgelet ! Nu maandag, 4 maart , voor diegenen die die deelgenomen hebben aan de wedstrijd, gelieve een stick met uw film erop mee te brengen om aan Rik Michiels te overhandigen, zodat hij de intro's kan maken voor de prijsuitreiking.
Dank bij voorbaat .

Filmfestival van 17 februari 2019

Op zondag 17 februari laatstleden, was het weer zover, ons jaarlijkse filmfestival in de Kern in Wilrijk. 
Reeds van in de vroege voormiddag waren er al vrijwilligers druk in de weer om tafels en stoelen te plaatsen , het technische gedeelte op te stellen en uit te testen. 
Om klokslag 14 h , gingen we dan van start met een korte inleiding van de voorzitter om vervolgens reeds voor de derde keer ons filmmagazine aan de toeschouwers voor te stellen. 
Dat er meer dan verwacht volk was, ondanks het prachtige lenteweer, zagen we dan ook weerspiegeld in het aantal stemformulieren over het magazine, die we terug mochten ontvangen na het eerste blok. 
Een snelle telling leerde ons dat er toch een honderdtal bezoekers waren. 
Heel de namiddagvertoning verliep zonder noemenswaardige problemen. Tijdens de korte pauzes tussen de blokken werd er gretig gebruik gemaakt van het aanbod aan broodjes en taart. 
Iets na zeven uur konden we afsluiten en een halfuurtje later werden, voor diegenen die nog gebleven waren, de jureringsrapporten doorgenomen. 
Opvallend dit keer was, dat er haast geen discrepantie bestond in de beoordelingen van de verschillende juryleden. De beoordelingen en kommentaren waren vrij gelijklopend. De uitslag heeft ondertussen iedereen reeds per e-mail gekregen , dus hoef ik deze hier niet te herhalen. 
Al bij al kunnen we rustig spreken van een groot succes, niet alleen wat betreft het aantal films en de hoge kwaliteit daarvan, maar ook het gehele gebeuren verliep haast vlekkeloos.
Het is dan ook niet meer dan normaal, dat we al diegenen die aan dit succesverhaal hebben meegewerkt uit het diepste van ons hart te bedanken. Een oprecht dankuwel aan de mensen achter de toog, de mensen van de techniek en aan allen die op een of andere manier hun steentje hebben bijgedragen. Een dikke merci !


Wij, het is te zeggen onze voorzitter kreeg ook nog een reactie van de voorzitter van de jury, Guido De Coninck , die ik hier integraal weergeef.

Beste Mecinaleden en sympathisanten,
                                                                 zondag om 14 u was in de zaal in de kern ondanks het stralende weer volgelopen met cineasten en sympathisanten vanuit de filmclubs die aangesloten zijn bij Provac.
Onze plaatsen waren gegeven en wij zaten vooraan op aparte stoelen. Links van mij Tim Verschaeren van Millenium en rechts van mij Fabienne De Grootte uit de filmclub van Beveren. Ondergetekende zat zoals al vele jaren in het midden en kreeg de taak als voorzitter van de jury.
Om 14 u kon het publiek zelf stemmen op een reportage in de vorm van een filmmagazine. 
Telkens waren het andere cineasten die een stukje " erfgoed" filmden over hun stad of dorp. 
Dan begon de wedstrijd met niet minder dan 14 filmproducties. 
De grote winnaar was een documentaire over een beroep dat aan het verdwijnen is met name het maken van sierkaders in goud rond spiegels en schilderijen. " De hand van de meester " van André Lemahieu behaalde dan ook 81,6 punten Goud.
Het was vooral de originele opbouw met de geschiedenis van deze familiezaak en die letterlijk omkaderd was en dan de passie van de kadermaker die de jury kon smaken. 
Dat was ook het geval met de reportage van een dorpje in Madagaskar waar men één keer per jaar de voorouders opgraaft om ze dan om te draaien en terug met het nodige respect en verering terug in hun graf zet. 
De " Famadihana" wat letterlijk betekent " het omdraaien van de beenderen" van Jean-Paul Grauwels leverde dan ook 80 punten op of Goud. 
Hierbij was de jury zo gefascineerd door de beelden waarbij de maker mee in het graf ging!
De derde prijs ging naar de onderwaterspecialist Filip Wachters. Deze keer nam hij ons mee naar een eilandengroep " Frans Polynesië: het haaienparadijs."
Hierin was ook de boodschap dat er heel wat op de lijst staan van binnenkort: niet meer bestaan. 
Hij kreeg voor deze boeiende en leerrijke documentaire dan ook terecht 79 punten of bijna Goud. 
De film of moeten we zeggen de poëtische prent " herfst en zo" van Rik Michiels bekoorde eveneens de jury omdat het eens een afwisseling van het genre betrof.75,6 punten of Zilver Plus.
De daarop volgende cineasten behaalden nog allemaal Zilver !
Zo kwam men op deze 60 ste edite met een resultaat om u tegen te zeggen: 8 maal Ziver, 2 maal Ziver Plus en tweemaal Goud.
Wij hadden niet alleen genoten van deze prachtige producties maar wij waren vereerd dat wij hebben mogen jureren of liever hebben mogen verbeteren om er een topproductie van te maken.
Daarom doen wij dit zo graag !
Met vriendelijke groeten,
                                            Guido

Tot zover deze positieve reactie van de juryvoorzitter.


 

Beknopt verslag van de statutaire vergadering.

Op 25 februari hielden we onze statutaire vergadering. 
De vergadering werd bijgewoond door 22 leden. 


- Jaaroverzicht.
In 2018 waren we nog met 42 leden, ondertussen is ons aantal toch weer een beetje afgenomen. 
Op het vorige filmfestival vertoonden we in totaal 20 films en ondanks de ongelukkige datum was het toch nog een relatief groot succes.
Het financiële verslag werd gedaan door André Lemahieu, er kwamen geen vragen en het verslag werd dus unaniem goedgekeurd. 
Mark Theeuws gaf ons vervolgens nog een overzicht wat betreft het technische materiaal. Afgelopen werkjaar waren er geen specifieke kosten op een paar geluidsboxen na die het hadden opgegeven, maar dat is maar een minieme kost. 
De projecties zijn van een zeer goede kwaliteit zeker wat betreft geluid, nu de nieuwe boxen naast het scherm geplaatst zijn.
Tussen haakjes, wie geïnteresseert is in de oude beamer ( die nog altijd goed werkt) die kan hier een bod op doen.


Vacante posities:
De voorzitter , die tevens ook het secretariaat in beheer heeft zou graag zien dat deze post gesplitst wordt.
Ook de functie van materiaalmeester is vacant, zowel als de functie van feestbestuurder. 


Verkiezing nieuw bestuur.
ER waren geen gegadigden in de zaal om de dubbelfunctie van voorzitter en secretaris te splitsen , daarom blijft Jean-paul deze beide functies combineren. 
Ook voor een nieuwe feestbestuurder was er geen animo, daarom blijft Simonne deze taak nog voor dit lopende jaar op zich nemen maar vraagt toch dringend om vervangen te worden.
Ook Marc blijft aan als materiaalmeester.
Wordt commisaris financiën : Frank  De Leeuw en Jos Trappers
Commisaris materiaal wordt Rik Michiels. 


Allerlei

 Tijdens dit debat werd er vooral gesproken over de toestand van de club wat betreft het ledenaantal en de negatieve groei die wij ondertussen meemaken. Een probleem dat zich blijkbaar overal in het verenigingsleven stelt. 
Er werden een aantal sugesties gedaan , om onze club nieuw leven in te blazen. Een voorstel kwam hier op neer om met andere noodlijdende kleine clubs uit de regio meer samen te gaan werken. Men kwam tot de slotsom dat dit mogelijk een goede piste is, maar dan moet er eerst met die andere clubs samengezeten worden om daarover van gedachten te wisselen. De meningen zijn hierover nog redelijk verdeelt. 
Een ander punt van aandacht was om een You Tube kanaal voor de club op te starten. In principe zou dit mogelijk zijn omdat dit in overeenstemming met Sabam en Breedbeeld zou zijn. Hierover dient echter ook nog eens duidelijk over gedebatteert te worden. 

Nota: er werd overeengekomen dat voor het volgende filmfestival de aangeboden films ten laatste twee dagen voor vertoning aangeboden dienen te worden. 

WEB START PAGINA.jpg
video projectie.jpg
HAMER.jpg
bottom of page