top of page

Het verhaal in de film


Onder deze titel gaf ondergetekende een technische avond in de club.
Het is natuurlijk lastig om jezelf een beoordeling te geven of die avond al of niet in orde was, maar aan de reacties die ik gekregen heb , kreeg ik toch de indruk dat iedereen er blijkbaar toch wel wat aan gehad heeft. 
Het zou me te ver leiden om hier nu een volledige samenvatting te geven over het technische aspect van deze avond, maar op vraag van enkelen wil ik hier toch beknopt de hoofdpunten nog eens weergeven.

Woorden versus beelden 
- Een boek lees je, een film bekijk je.
- Bij het lezen van een boek kan je fantaseren hoe de personages en de decors eruit zien.
- Een boek lezen duurt soms weken, een film heb je op anderhalf uur gezien.

Elke lezer is een regisseur.
- Bij het lezen van een boek fantaseer je alle figuren en de achtergronden hiervan zelf, op basis van aanwijzingen : de beschrijving door de auteur.
- Een film is èèn, specifieke verbeelding, van èèn mogelijke interpretatie van die aanwijzingen, nl. die van de scenarist en de filmregisseur.

Een filmmaker heeft geen tijd.
Een scenarist en een regisseur hebben in tegenstelling met een auteur, minder dan twee uur de tijd om hun verhaal aan het publiek te vertellen.
Bovendien moeten filmbeelden een bepaalde dynamiek en een zekere actie bevatten om onze aandacht vast te houden.
Een filmverhaal moet onmiddelijk duidelijk zijn, terwijl je in een boek een passage kan herlezen. De lezer zelf bepaald hier immers het tempo.
Een schrijver kan een boek zo lijvig maken als hij wil, hij kan allerhande details opnemen, uitwijdingen maken , lange beschrijvingen geven, gedachten van personages verwoorden ....
Kortom hij heeft de tijd en een uitgebreid instrumentarium om zijn verhaal te vertellen. 
Daar hebben filmmakers geen tijd voor.
In een goede film zit zelden een overbodig beeld, elke persoon, plaats of handeling in een film heeft een bepaalde functie.
Een film neemt je zo snel mogelijk bij de hand om je zo snel mogelijk in het verhaal te betrekken.

Het belang van elke scene en elk beeld in de film.

Het is belangrijk om te weten dat "alle beelden" in een film een betekenis hebben, elke actie, elk dialoog , handeling , gebeurtenis leidt ergens heen, geeft de kijker bepaalde informatie of verbindt een persoon of situatie aan een andere.
De regisseur heeft maar weinig tijd om zijn verhaal te vertellen, dus zou het ook stom zijn om beelden of scenes toe te voegen die betekenisloos zijn.
Het is dus als kijker erg belangrijk dat je alle beelden goed in je opneemt, om het verhaal te kunnen volgen en te interpreteren.

Meer personages .......... meer acteurs.
Vaak komen er in een boek meer personages voor dan in de film.
Reden voor dit verschil zijn: meer personages in de film wil ook zeggen dat er meer acteurs/acties nodig zijn , dus wordt de film duurder.
Een film zou dan ook te lang gaan duren  als al die personages aan bod moeten komen. Het filmverhaal zou te ingewikkeld worden.

Hoe zie je dat ?
Het belangrijkste verschil is gewoon , dat een boek zijn verhaal vertelt met woorden en een film met beelden.
Er zijn prachtige boeken geschreven over mensen die dingen denken , maar een film gaat altijd over mensen die dingen " doen!"
Een filmmaker moet immers laten zien wat er gebeurt , en gedachten kan je misschien wel lezen, maar je kan ze uiteraard nooit zien. 

Om het voorgaande een beetje te illustreren, kregen onze leden nu de kortfilm "Gevangen" voorgeschoteld.
Hierin wordt het aangrijpende verhaal verteld over een jongen die dronken een meisje had doodgereden, daarvoor in de gevangenis was geraakt en die eigenlijk alle contact met zijn vader was kwijtgeraakt. De film beschrijft de periode dat hij terug uit de gevangenis komt , en zich realiseert dat hij eigenlijk geen kant uit kan. Hij tracht zich met zijn vader te verzoenen maar deze is daar niet direct toe geneigd omdat volgens de vader zijn echtgenote door het verdriet door zijn zoon aangedaan , van verdriet overleden is. Wanneer dan de zoon aantoont dat zijn moeder hem toch vergeven heeft, draait de vader bij. 
Een vrij emotionele film, prachtig in beeld gebracht  en waarbij de titel zeer goed gekozen is, omdat de jongeman niet alleen fysiek gevangen zat, maar nu nog steeds gevangen zit in zijn geest en praktisch problemen ondervind omdat hij door zijn ondoordachte daad ook zijn rijbewijs kwijt gespeeld is en daardoor eigenlijk niet aan een behoorlijke job kan geraken. 
Een prachtige film die zeer goed illustreert dat ondanks de minimale tekst er zeer veel in deze 9 minuten vertelt kan worden.

En dan was er de pauze, een onderbreking waar al snel heel wat gediscussiëert zou worden.

Na de pauze werd er dan verder ingegaan op de regels voor het schrijven van een goed verhaal, waarvan hier dan de beknopte versie.

Eenvoudige regels voor het schrijven van een origineel verhaal.
Filmmaken is meestal gebaseerd op teamwork, maar het begint altijd met een schrijver die iets neerpent op papier.
Maar hoe schrijf je een origineel filmverhaal ?

Begrijp het menselijk gedrag.
Een schrijver moet zich kunnen inleven in de hoofdpersonages van het filmverhaal, om te begrijpen wat hen drijft en waarom ze bepaalde keuzes maken.

Start met een klein idee.
Je hebt een vonkje nodig, een idee waarmee alles begint. Iets kleins,maar wel heel specifiek.
Grote impressionante ideeën werken niet !
Je moet niet schrijven wat je weet, maar schrijven wat je begrijpt.
De kunst bestaat er in om je verbeelding te focussen op een klein idee en de enorme hoeveelheid waar we over kunnen beschikken te negeren om een origineel verhaal te schrijven.

Speel met het idee.
Op het moment dat je een klein idee hebt, dat een verhaal kan sturen, begin je pas te schrijven en ga je spelen met dat idee. 
Dat kan zijn door bijvoorbeeld stukjes dialoog te bedenken tussen twee personen, of het schrijven van een scene.
Je verwerkt het idee , tot het je een beetje begint te vervelen, leg het dan weg.
Bekijk daarna, na enkele dagen je nota's , of zelfs na enkele weken en laat er dan terug je verbeelding op los. 

Schrijf een samenvatting.
Het is echt het beste om een samenvatting te schrijven alvorens je ook maar èèn pagina screenplay schrijft.
De samenvatting, het kader waarin het gehele verhaal zich zal afspelen, kan wel uit 80 bladzijden bestaan.
Punt is: het einde van het verhaal moet gekend zijn alvorens te starten met het gehele verhaal.

Schrijf het filmverhaal.
Eenmaal je het verhaal kent uit de samenvatting, wordt het prettig om het verhaal uit te schrijven.
Telkens je verder schrijft aan het verhaal,maak je ook het verhaal steeds beter vanuit de samenvatting waaraan je zo hard gewerkt hebt.
Tijdens dit proces wordt bovendien ook heel wat weggegooid van de samenvatting, wat een heel positief effect zal hebben op het eindresultaat.

Om een en ander van bovenstaande duidelijk te maken kregen onze leden dan een filmpje te bekijken met als titel " Uitweg."
In deze kortfilm gebeurt er schijnbaar heel weinig. Je ziet een man en een vrouw in een auto, een baby huilt, en de sfeer is zeer gespannen. Gaandeweg kom je er achter dat de vrouw en de baby gegijzeld zijn. De vrouw zoekt en vindt uiteindelijk een uitweg om uit deze situatie te geraken. 
De uitweg was te zien in een korte scene, waaruit later zou blijken dat de vrouw, toen ze er in geslaagd was om in een hotel te geraken door een sanitaire stop af te dwingen, de kans ziet om de baby om te wisselen met de speelgoedpop van een nieuwsgierig meisje met een speelgoed kinderwagen en zo uit haar benarde positie bevrijdt geraakt.
Een mooi voorbeeld hoe een klein idee uitgewerkt kan worden tot een interessant filmpje. Het hele filmpje draaide eigenlijk om deze zeer korte scene of idee om de baby te wisselen met een speelgoedpop.

Na dit intermezzo, dat heel wat kommentaar uitlokte ,is er dan nog wat verder gepraat over basis ideeën waaraan een verhaal dient te voldoen.
Over de structuur, met inleiding , middendeel en een einde en dat een verhaal geen opsomming mag zijn , maar opbouwend en een logisch verloop moet kennen. Dat er een duidelijk slot moet zijn en dat er uiteraard op het taalgebruik gelet dient te worden en er zorg gedragen moet worden voor afwisseling.
Verder nog dat een verhaal vooral niet te lang mag zijn en dat het liefst helder en beknopt is. 
Zorg er altijd voor dat het verhaal inhoud heeft, anders is het maar geleuter dat de lezer /kijker zeker niet zal boeien.

Tot daar het beknopte verslag van die avond.

Jack

WEB START PAGINA.jpg
bottom of page