top of page

HOME

Onze eerste echte nieuwsbrief sinds begin Corona.

De laatste twee jaar heeft corona er erg diep ingehakt bij ons allemaal. Ook onze club heeft daar sterk onder te lijden gehad. Op een paar korte onderbrekingen na, hebben we dus wel degelijk twee jaar stilgelegen. 
Ons jaarlijks filmfestival in De Kern kon niet plaats vinden . 
Deze impasse duurde tot begin september 2021 wanneer we terug mochten opstarten , toen hebben we onze prijsuitreiking kunnen houden van het festival van 2020. Beter laat dan nooit zou ik zo maar zeggen.
Wij konden zelfs nog ons clubfeest houden   in " Het Hof van Reyen" , maar  wegens een nieuwe corona golf werden alle vergaderingen weer terug stopgezet tot eind januari 2022.


Maar ondertussen zijn er nog een heleboel andere dingen gebeurd; 
Zoals jullie reeds opgemerkt hebben zijn we ook van naam veranderd, VTB cultuur is ten grave gedragen en nu gaan we verder onder de naam van "Cultuursmakers". Dit hield in dat bijvoorbeeld ook alle logo's veranderd moesten worden , ook die van de nieuwsbrief. Omdat er ook gerommeld werd met Email adressen bracht dit allemaal extra werk met zich mee om alles terug soepel te laten verlopen.
Onze vriend Rik heeft ondertussen ook niet stil gezeten, die bezige bij heeft zich ontfermd over onze website, deze helemaal in een nieuw kleedje gestoken, toegankelijker gemaakt en is ondertussen een fantastisch uithangbord geworden voor onze club.


Spijtig genoeg zijn er in die periode ons ook mensen ontvallen en wat het dan ook nog triestiger maakte was dat buiten één enkele uitzondering al die begrafenissen in mineur moesten verlopen omdat corona dat zo stelde.
Mensen die ons ontvallen zijn zoals, Renilde , Raymond , Raoul, Pierre hebben echt veel betekend voor onze club, zij zullen niet vergeten worden . 


Nu nemen we een frisse start, de hemel oogt weer blauw en het volgende festival lonkt reeds aan de horizon. Dus niet getreurd, blaas het stof van je camera, olie de scharnieren van je statief en laat je fantasie los, 
Maak nu die mini documentaire , speel nu met beelden , leef je uit en laat corona je niet meer afremmen.

Filmer(s)

Op 7 maart was het dan weer zo ver, onze eerste normale vergadering sinds Corona. 
De avond werd als vanouds , zoals bij elke eerste vergadering van het seizoen, gestart met een glaasje bubbels . 
Vanavond echter gaat het om twee van onze nieuwste leden, die we als filmer(s) in de kijker mogen zetten.

Rudi en Marina Brijs zijn beginnen filmen in 1978. Hun eerste filmpje was nog met super 8 en werd gemonteerd zonder geluid. Er verliepen enige jaren, maar toen Rudi de beelden van de Sony camera van zijn vader is gaan monteren, na een reis van zijn ouders naar Amerika, is Rudi ook zelf met de geleende Sony camera van zijn vader beginnen filmen. In eerste instantie nog altijd zonder de beelden echt te monteren.
Hij is begonnen met montage programma Pinnacle, om later onder invloed van Paul Lacroix verder te gaan en ingewijd te worden in het programma Edius. 
De films die Rudi maakt is altijd samen met zijn echtgenote Marina. 
De eerste film die Rudi presenteert is " Mont Carnan" een impressie van een volksfeest op een berg. De beeldkwaliteit is spijtig genoeg erg aangetast voor deze film uit 1995.
Met " Omloop Amelberga "  schetst Rudi het verloop van deze omloop, m.a.w. een soort van processie rond Temse. Amelberga is de patroonheilige van Temse en wordt door deze omloop jaarlijks herdacht. Beelden uit 1997 maar de montage dateert van 2022. 
Beeldkwalitiet is vrij goed, montage ook, maar de film mist een verhaal en is niet ingesproken.
Dit wordt beduidend anders in de derde film, een typische reisfilm over "Sevilla. " 
In deze film kan je zeer goed zien hoeveel Rudi vooruitgang heeft geboekt, vooral door het goede gebruik van origineel geluid , de originele tekst , geschreven door Marina met uitstekend commentaar. 
Een interessante minidocu " Het kasteel van Seneffe", is het sluitstuk van het eerste gedeelte van deze avond.
Het is een zeer complete documentaire met zeer veel informatie en zeker niet vervelend. Goed gemonteerd en voorzien van goed commentaar. 

En was er natuurlijk pauze, en niet zo maar pauze , het was immers onze eerste vergadering, dus waren er broodjes en snacks , netjes verzorgd door ons feestteam.

Omdat we pas op de hoogte gesteld waren van het overlijden van
Jo Haazen, de echtgenoot van ons oud lid Frieda Huyghen toonden we als eerbetoon  een film die bij ons allen herinneringen opriep omdat het een zogenaamde rallyfilm was , "De rode draad". Een film door Frieda bedacht en geregisseerd en waar verscheidene leden aan hadden meegewerkt .
Toen kreeg ons nieuwe lid 
Cois Van Roosendael de gelegenheid om zijn documentaire  ,"Henriëtte van den Bergh" ,een film opgebouwd rond foto's en bewegende beelden, te vertonen als een soort van preview. 
Een zeer goed verhaal rond Henriëtte van den Bergh  en haar invloed op haar zonen, én de tot stand koming van het Museum van den Bergh.
Ronduit prachtige docu, prachtig gemonteerd, maar spijtig van de commentaarstem. Die stem verzwakt telkens op het einde van de zin en het geheel lijkt gewoon afgelezen. Stem mist interesse en doorleefdheid. 

 

 Als slot van deze avond vertoonden dan Jean Paul en Rik een film die zij in opdracht van "Cultuursmakers" hadden gemaakt rond de naamsverandering van VTB Kultuur naar Cultuursmakers.
Zeer vlot, en succesvol, de klant was zeer tevreden , dat zou later blijken.
Tot zover deze eerste en zeer geslaagde avond , op naar de volgende !
Jack.

 

Films in voorvisie 21 maart 2022

Spijtig genoeg was ik zelf niet aanwezig op 21 maart l.l. , maar onze voorzitter en secretaris en toeverlaat is zo vriendelijk geweest om mij een samenvatting te bezorgen van deze avond.
 

Ludo Boeij mocht als eerste de spits afbijten met een informatieve film over "MIR" ( Vrede) het Rusissche schoolschip. Ludo was een van de gelukkigen om voor een gedeelte de Tallships Race in 2006 te mogen meemaken. 
Dit was nog een film in het formaat 4/3.
Dat hij niet alleen met grote opleidingschepen meevoer komt tot uiting in zijn tweede film " Morgenster", een kleiner Nederlands klassiek zeilschip waarmee hij mee de tocht maakt van Cherbourg naar Morbihan in Bretagne tijdens de zomer van 2015. 
Deze film is al wel in 16/9.
Met " Tanzania" brengt hij een 13 minuten durende multimedia montage van digitale foto's samen met video over een fotografiereis in Tanzania , een reis die hij maakte in 2021.

Vervolgens kregen we nog een aantal films van
Cois Van Roosendael. 
"'t Is Carnaval "een op muziek gemonteerd werkstuk met zeer goede fotografie.
Ook "Werken Fort 4 " is een op muziek gemonteerde film met uitstekende beelden. 
En dan kwam " Oldtimers" , een montage van "bewegende beelden" en foto's, maar van de bewegende beelden was niets te zien ! Cois had de verkeerde film bij, namelijk die zonder bewegende beelden. Dat wordt dus een volgende keer !
Perpetuum mobile zal echter alles goedmaken. Een prachtige film over rolstoeldansen . Een film opgenomen met drie camera's, waarvan 1 GoPro.
De beelden zijn gemonteerd in een centraal kader met een onscherp achtergrondbeeld waardoor de bewegende delen de volle aandacht krijgen. Er zit zelfs beweging in het kader zelf. De beelden zijn gemonteerd op èèn muziekstuk, alhoewel de opgenomen beelden oorspronkelijk dansbeelden zijn op chachacha en drive. 
Prachtig resultaat.
Als laatste geeft Cois een impressie over Zuid Frankrijk met als titel:" France en route" . Hierin blijkt Cois zeer goed de kunst te verstaan om mensen ongezien te filmen door zijn fototoestel waarmee hij filmt op het onderwerp te richten maar zelf wegkijkt zodat zijn " slachtoffers" niet doorhebben dat ze gefilmd worden. 
Technische info: Cois filmt met een fototoestel Panasonic GH6 en monteert met Da Vinci Resolve.

En,
Rik Michiels krijgt het laatste woord. " De familie op het podium" is zijn werkstuk. Hij filmt het reilen en zeilen tijdens een familiefeest . Alle aspecten komen aan bod: racisme, uitbundig feesten, het negeren van bepaalde personen ( het zogenaamde zwarte schaap van de familie) tijdens een stoelendans.
Door enkele van onze leden werd dit niet gesmaakt, maar anderen vonden het dan weer fantastisch en goed gebracht. 
Het geheel werd gefilmd in kikvorsperspectief en met slechts een kleine camera. 

Statutaire vergadering

Op 4 april , hielden wij onze verplichte statutaire vergadering.
De voorzitter opende met een uitgebreid jaarverslag, maar eigenlijk was dit een verslag over de beide voorgaande jaren omdat Corona hier ook een en ander in de war had gestuurd. 
Het laatste bekende cijfer van het aantal leden bedraagt 35.
Er zijn een aantal leden weggevallen , de meeste om gezondheids - of familiale redenen. 
Wij mochten echter ook een zestal nieuwe leden verwelkomen zodat over de laatste jaren het aantal leden min of meer stabiel blijft. 
Het financiële verslag ,zonder onze penningmeester André die thuis in quarantaine zat wegens ...werd  door Jean-Paul aan beide commissarissen  Jack Janzen en René Meesters , voorgelegd,en werd daarna ook door beide heren goedgekeurd. 
Wat betreft het verslag van de materiaalmeester, door Corona en de weinige vergaderingen afgelopen twee jaar is er niet meer in aankopen geïnvesteerd.
De commissarissen Eric Cabien en Herman Vanderheyden bevestigden dat ook het materiaal correct was.Er bestaat wel de idee om de geluidsinstallatie te verbeteren ( iets waar Rik reeds mee begonnen was) maar die plannen moeten nog verder uitgewerkt worden. 
Daarna Bracht Simonne verslag uit van de feestelijkheden van de afgelopen 2 jaar.
- 06/01/2020 receptie met hapje en drankje
- 20/01/2020  Worstenbroodavond
- 09/02/2020  Filmfestival ( tegenvallende inkomsten door zwaar stromweer)
- 02/03/2020  Statutaire vergadering 
- 06/09/2021 prijsuitreiking festival 
- 12/11/2021 Jaarlijks clubfeest in Hof van Rijen
- 07/03/2022 Herstart clubleven met hapje en drankje.


Verkiezing van nieuw bestuur
De verkiezing gebeurde door handopsteking.
Secretaris : Jean-Paul Grauwels
Materiaalmeester : Jean De Meulder
Feestbestuur: besloten tot groep vrijwilligers onder leiding van Herman Van der Heyden en Mieke Adriaenssens en alle medewerkers en medewerksters die zich willen inzetten. 
Er werden ook twee commisarissen aangesteld :voor de jaarlijks keuring van het financieel verslag blijven dat Jack Janzen en René Meesters en ook voor het nakijken van het materiaal werden Eric Cambien en Herman Vanderheyden opnieuw aangeduid .

in de kijker.jpg
CULTUURSMAKERS LOGO - BEWERKT.jpg
corona-virus-1585192730CmJ.jpg
2022-Nieuwe logo Cultuursmakersfilmgroepantwerpen _edited.jpg
OVERLEDEN.jpg
video-cameras-photographic-film-movie-camera-clip-art-png-favpng-gBVeTmBEWTrjuBSKNqNqRXZnM
STATUTAIRE VERGADERING.gif
bottom of page